FLYTEBRYGGE SYSTEMER OG MODULER

Garanti og reklamasjon

10.1 Reklamasjon – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren må gjøres skriftlig via epost eller vårt garanti og reklamasjons skjema (nede på denne siden)

10.2 Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

10.3 Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

10.4 Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

10.5 Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning.

Fabrikk garanti

Produkt CategoriGarantiperiode
DOCK ANCHORING KITS2 Years
DOCK CONNECTION KITS2 Years
WAVE DOCKS10 Years
DOCK ACCESSORIES2 Years
PWC PORTS8 Years
BOAT PORTS8 Years
PWC PORT ACCESSORIES2 Years
OASIS ACCESSORIES2 Years
ISLAND SWIM RAFT3 Years
ISLAND ACCESSORIES2 Years
KAYAKS2 Years
KAYAK ACCESSORIES2 Years
UNIVERSAL DOCK ACCESSORIES2 Years
UNIVERSAL BOAT ACCESSORIES2 Years

Ønsker å vite mer om

Nyttig informasjon

 • Spørsmål og svar

  Få svar på vanlige spørsmål

 • Salgsbetingelser

  Her finner du våre Salgsbetingelser

 • Frakt & levering

  Shipping & Return Policy.

 • Garanti & reklamasjon

  Her finner du informasjon om garanti & reklamasjon.

 • Kontakt oss

  Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

 • Dokumenter

  Instruksjoner og manualer

 • Forhandler oversikt

  Finn din nærmeste forhandler

Garanti og reklamasjons skjema

Vennligst fyll ut alle feltene [påkrevd]. Legg også ved kvittering og bilde(r) over skaden på produktet.

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]